Tack för att du svarade på enkäten!

Dina svar hjälper oss ta reda på personer med Parkinsons sjukdom ser på användning av embryon för medicinsk behandling! 

Resultaten från studien kommer att beskrivas i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Tack för att vi fått ta del av dina perspektiv,
Mats Hansson (huvudansvarig forskare) & Jennifer Drevin (genomför studien)