Utbildning: Hur vi undervisar i etik och juridik

dekorativ bild

Bra undervisning har sin grund i forskning. Alla våra lektorer forskar och nästan alla forskare och doktorander undervisar. Vi undervisar sjuksköterskor, läkare och naturvetare både i grund- och forskarubildningen. Men vi ger också fristående kurser i folkhälsa och etik och neuroetik. 

Läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och andra yrken innebär stort ansvar. Det är kopplat till yrkesutövningen, men ansvaret har också etiska och juridiska aspekter. Vi vill hjälpa studenter att utveckla sin förmåga att förstå var de etiska och juridiska frågorna kan uppstå i deras framtida arbete. Vi ger dem också möjlighet att öva sitt kritiska tänkande genom att analysera etiska och juridiska problem, hitta relationen mellan dem och argumentera för olika ståndpunkter. 

Vårt mål är att hjälpa våra studenter och kollegor att utveckla sin kompetens så att de kan identifiera de värden som står på spel när de ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning. Vi utbildar sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och naturvetare vid Uppsala universitet, samt ordnar flera fristående kurser på avancerad nivå och obligatoriska kurser i forskningsetik för doktorander och för nyanställda forskare och lärare vid ämnesområdet medicin och farmaci

Kontaktpersoner för vår etikundervisning

Vårt mål är att hjälpa våra studenter, doktorander och kollegor att utveckla sin kompetens så att de kan identifiera de värden som står på spel när de ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning. Har du frågor? Här nedanför hittar du kontaktpersoner för vår etikundervisning. 

Etik på läkarprogrammet och inom ämnesområdet teknik och naturvetenskap

Jessica Nihlén Fahlquist

Etik på sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

Anna T. Höglund

Forskningsetik för doktorander 

Stefan Eriksson

Klinisk etik 

Niklas Juth

Webbaserad utbildning i forskningsetik och forskningens integritet

Sonja Bjelobaba

Neuroetik

Kathinka Evers

Etik och folkhälsa

Jessica Nihlén Fahlquist

Forska, skriva och kommunicera etiskt

Sonja Bjelobaba

Senast uppdaterad: 2022-02-19