Utbildning: Hur vi undervisar i etik och juridik

dekorativ bild

Bra undervisning har sin grund i forskning. Alla våra lektorer forskar och nästan alla forskare och doktorander undervisar. Vi utbildar framtidens sjuksköterskor, läkare och naturvetare i etik. Vi ger egna fristående kurser i folkhälsa och etik, neuroetik och att forska, skriva och kommunicera etiskt. Dessutom utbildar vi både doktorander och forskare vid Uppsala universitet!

Vårt mål är att hjälpa studenter och kollegor att utveckla sin kompetens så att de kan identifiera de värden som står på spel när de ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning. Vi har ansvar för etikutbildningen för sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och naturvetare vid Uppsala universitet. För den som vill fördjupa sig ger vi fristående kurser på avancerad nivå med fokus på folkhälsa, neuroetik, samt forskning, vetenskaplig skrivande och kommunikation som vem som helst kan söka! Vi har också ansvar för etikundervisning på obligatoriska kurser i forskningsetik för doktorander  i medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap.  Dessutom har vi utvecklat kurser som från 2022 är obligatoriska för nyanställda forskare och lärare vid ämnesområdet medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2022-11-09