Etik för doktorander

Vi erbjuder kurser i forskningsetik för doktorander inom medicin och farmaci, samt naturvetenskap och teknik. Vi undervisar också i populärvetenskapligt skrivande och forskningskommunikation som en del i de obligatoriska kurserna för doktornader i medicin och farmaci. 

Forskningsetik är en viktig del av avancerat akademiskt lärande. All vetenskap och varje akademisk disciplin väcker sina egna, komplexa etiska frågor. Att hantera dem kräver både teoretisk och praktisk kunskap, och medvetenhet om relevanta normer inom vetenskapen och inom samhället. Det är dessa kunskaper som forskningsetiken erbjuder. Vår undervisning baseras på forskning och kritisk analys. 

Vi vill hjälpa dig utveckla förmågan att kritiskt och självreflekterande diskutera de teoretiska och praktiska problem som väcks av din forskning, forskningsetiken och de olika lösningar som föreslås. Vi vill hjälpa våra studenter reflektera och lära i dialog och deltagande. Vi vill också hjälpa dig utveckla en verktygslåda för att kommunicera om både resultat och forskningsfrågor. 

Läs om våra kurser

Senast uppdaterad: 2023-03-02