Forskningsetik för anställda

Vi håller i Uppsala Universitets obligatoriska utbildning i forskningsetik för nyanställda lärare och forskare inom medicin och farmaci.

Nyanställda forskare och lärare vid Uppsala Universitet som anställs i minst ett år ska gå en utbildning i forskningsetik under sitt första anställningsår.

Professorer, universitetslektorer och forskare vid vetenskapsområdet medicin och farmaci kommer att erbjudas utbildningen. Den kommer också att erbjudas till den som ska vara huvudhandledare åt en doktorand för första gången och till personal på Akademiska sjukhusets Centrum för klinisk forskning, lärare och forskare verksamma inom ett annat verksamhetsområde vid Uppsala universitet och för personer som inte är nyanställda.

Utbildningen har inget officiellt startdatum utan du läser i egen takt och examinationen sker via självrättande tester under terminens gång. När du svarat rätt på alla frågor kan du få diplom över avslutad utbildning.

För att registrera dig, kontakta Sonja Bjelobaba

Senast uppdaterad: 2022-11-09