Forskningsetik för anställda

Vi håller i Uppsala Universitets obligatoriska utbildning i forskningsetik för nyanställda lärare och forskare inom medicin och farmaci.

Nyanställda forskare och lärare vid Uppsala Universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter som anställs i minst ett år ska gå en utbildning i forskningsetik under sitt första anställningsår. Detta gäller även dem vid området som ska vara huvudhandledare åt en doktorand för första gången.

Professorer, universitetslektorer och forskare vid vetenskapsområdet medicin och farmaci kommer att erbjudas utbildningen. Den kommer också att erbjudas till personal på Akademiska sjukhusets Centrum för klinisk forskning, lärare och forskare verksamma inom ett annat verksamhetsområde vid Uppsala universitet och för personer som inte är nyanställda.

Utbildningen har inget officiellt startdatum utan du läser i egen takt och examinationen sker via självrättande tester under terminens gång. När du svarat rätt på alla frågor kan du få diplom över avslutad utbildning.

För att registrera dig, kontakta Sonja Bjelobaba

Senast uppdaterad: 2023-03-02