Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Kathinka Evers

Kathinka Evers

Professor i teoretisk filosofi
Forskare

Kathinka Evers är professor i filosofi och leder CRBs forskning om neuroetik och neurofilosofi. Hon är en av ledarna för the Human Brain Project.

Epost: Kathinka.Evers@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 43

Neurotechnology and direct brain communication, edited by Michele Farisco & Kathinka Evers

Neuroteknologi och direktkommunikation med hjärnan

Välkommen till ett minisymposium om nya insikter och frågor om ansvar i kommunikationen med människor som inte kan tala, men ändå är kommunikativa

Både spädbarn och patienter med förändrad medvetandegrad är högintressanta för neurovetenskapen som med teknikens hjälp undersöker möjligheterna att kommunicera med dem. Vill du veta mer och diskutera de filosofiska, vetenskapliga, etiska och juridiska frågor som väcks är du varmt välkommen till en eftermiddag om direktkommunikation med hjärnan.

När: 6 oktober 2016 lö 13-17
Var: BMC, Husargatan 3, Uppsala, A1:111a

Läs mer och anmäl dig

Forskning

Undervisning

  • Neuroetik (7,5 hp, avancerad nivå)
  • Forskningsetik och vetenskapsfilosofi (1,5 hp, obligatorisk doktorandkurs för medicin och farmac

doktorandhandledning

  • Michele Farisco: The neuroscience of disorders of consciousness: from laboratory to clinics
  • Karl Sallin:What is it like to be unconscious? Perspectives from Philosophy and Neuroscience with special regards to Resignation Syndrome
  • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner rapporten

Neuroéthique. Quand la matière s'éveille

Evers K, Neuroéthique. Quand la matière s'éveille, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) 2014, originally published by Éditions Odile Jacob, Paris, 2009.

Boken har sålt slut från förlaget. Vi erbjuder en författarversion för nedladdning. Boken har också getts ut på spanska (Evers K, Neuroética. Cuando la materia se despierta, Katz editores, 2010).

Ladda ner boken

Neuroethique, Kathinka Evers