Pär Segerdahl

Pär Segerdahl

Docent i filosofi
Redaktör för Etikbloggen & the Ethics Blog

Pär Segerdahl undersöker föreställningar om natur och djur i djuretik, djurvälfärd och filosofi, och i den samtida kulturen mer allmänt. Han har en doktorsexamen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet (1993). Han var gästforskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet 2007-2009, och sedan 2013 arbetar han deltid där i projektet "Becoming ‘human’: gender theory and animals in a more-than-human world”. Pär Segerdahl blev docent i teoretisk filosofi vid Åbo Akademi 1998 och vid Uppsala universitet 2001. För närvarande utvecklar han nya idéer för forskning om hur vår etiska perspektiv förändras när världen förändras, till exempel när ny bioteknik introduceras. Hans arbete berör, på ett eller annat sätt, alltid frågan om vad filosofi är och vad det innebär att filosofera. Pär Segerdahl är engagerad i forskningskommunikation för BBMRI.se (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure Sweden) och redaktör för The Ethics Blog och Etikbloggen.Han är också medlem av Nordiska Wittgensteinsällskapet.

E-post: par.segerdahl@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 72

Doktorandhandledning

 • Jennifer Viberg: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?

Senaste publikationerna

 • Segerdahl, Pär

  Intellectual Asceticism and Hatred of the Human, the Animal, and the Material

  Ingår i Nordic Wittgenstein Review, s. 43-58, 2018.

  Open access
 • Viberg, Jennifer; Segerdahl, Pär; Hösterey Ugander, Ulrika; Hansson, Mats G. et al.

  Making sense of genetic risk: A qualitative focus-group study of healthy participants in genomic research

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 422-427, 2018.

 • Segerdahl, Pär

  Can an Ape Become Your Co-author?: Reflections on Becoming as a Presupposition of Teaching

  Ingår i A Companion to Wittgenstein on Education, s. 539-553, 2017.

 • Viberg, Jennifer; Segerdahl, Pär; Langenskiöld, Sophie; Hansson, Mats G et al.

  Freedom of Choice about Incidental Findings can frustrate participants’ true preferences

  Ingår i Bioethics, s. 203-209, 2016.

 • Viberg, Jennifer; Hansson, Mats G.; Langenskiöld, Sophie; Segerdahl, Pär et al.

  Incidental Findings: The Time Is not yet Ripe for a Policy for Biobanks

  Ingår i Ethics, Law and Governance of Biobanking, 2015.

 • Segerdahl, Pär

  The rhetoric and prose of the human/animal contrast

  Ingår i Language & Communication, s. 36-49, 2015.

 • Segerdahl, Pär

  Being humans when we are animals

  Ingår i Nordic Wittgenstein Review, s. 125-149, 2014.

 • Viberg, Jennifer; Hansson, Mats G.; Langenskiöld, Sophie; Segerdahl, Pär et al.

  Incidental findings: the time is not yet ripe for a policy for biobanks

  Ingår i European Journal of Human Genetics, s. 437-441, 2014.

 • Segerdahl, Pär

  Thinking about ethics: A collection of reflections from the Ethics Blog

  Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University, 2014.

 • Segerdahl, Pär

  Tänker om etik: En samling reflektioner från Etikbloggen

  Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet, 2014.

Tänker om etik

Varför ställer cancerpatienter upp och testar läkemedel som kanske inte är effektiva på deras egen sjukdom? Och vilket ansvar har forskare om resultat en kan användas till utveckling av biologiska vapen? Här har du en samling texter som kanske inte ger dig svaren, men lite underlag för diskussion. De handlar om forskning och sjukvård. Om det lätta och om det svåra.

Pär Segerdahl tar med dig på en resa genom några av de ämnen som behandlats på Etikbloggen de senaste åren. Han skriver om forskarnas ansvar, om hur det är att delta i forskning och om information och integritetsskydd. Men han skriver också om etik: Vad är det egentligen idag. Här kan du bland annat följa LifeGenedebatten om hur Datainspektionen stängde ner en stor biobank som skapat som en infrastruktur för forskning. Men du kan också läsa om hur man hittar borttappade nycklar och risken med att veta risken.

I den här boken hittar du ett urval av Pär Segerdahls poster från Etikbloggen. ISBN: 978-91-506-2434-2. Boken finns också på engelska: Thinking about Ethics

Ladda ner boken

Tänker om etik - Pär Segerdahl

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Filosofi, talande apor och sociala medier

De flesta av oss känner Pär Segerdahl från Etikbloggen. Där bjuder han in läsarna att filosofera om reglering av forskning, betydelsen av samtycke, genetisk riskinformation och vad det egentligen betyder att tänka. Läs vad han har att säga om filosofi, talande apor och sociala medier.

Läs intervju